Joukkue

Ahola Niklas
Heikkilä Ville
Järvinen Santtu
Lehtinen Juska
Leino Rasmus
Ollila Samuel
Passoja Vilho
Pihkoluoma Akseli
Rantanen Matias
Riikonen Rasmus
Rohula Viljami
Seghaier Miska
Törmä Veikka
Tuhkanen Tami
Vierula Tuomas
Wallenstjerna Oskar
Backman Moritz
Härmä Matias
Kuisma Elmer
Pekkanen Vilho
Penttilä Aaro
Sitari Otso
Toivonen Ville
Väistökoski Miko
Viitanen Konsta

Toimihenkilöt