Joukkue

Korhonen Roope
Leino Rasmus
Lintula Petrus
Mansikka Niklas
Niukkanen Kaius
Ogata Tiitus
Paajanen Saku
Rantanen Matias
Vahos Olavi
Ahola Niklas
Ahonen Matti
Björninen Niila
Haapasaari Lauri
Jäntti Ilja
Kallio Heikki
Kettunen Nino
Lahti Noel
Lehtinen Elias
Mäkipää Veeti
Malinen Tomas
Markkula Henri
Metso Topias
Mustajärvi Nooa
Paananen Volmari
Penttilä Aaro
Pohjaranta Oiva
Salmi Aaro
Seghaier Miska
Sitari Otso
Talja Valtteri
Toivola Lauri
Toivonen Ville
Toppari Tommi
Törmä Veikka
Väistökoski Miko
Viinamäki Miiro
Viitanen Konsta

Toimihenkilöt