Joukkue

Heinonen Ilmari
Järvinen Saku
Kallio Ville
Lehtonen Eino
Mononen Ukko
Salmesvuori Nestori
Salmi Hugo
Takala Jalo
Turunen Taavi
Viinamäki Martti
Ahokas Roope
Erma Eino
Jokinen Jonni
Kurki Konsta
Mäkinen Sampo
Makkonen Onni-Eerik
Nyman Jaakko
Pekkanen Vihtori
Pohjaranta Otso
Ristimäki Toivo
Svensberg Niklas
Talkkari Matias

Toimihenkilöt